Prawo rodzinne Warszawa pomaga odzyskać prawa rodzicielskie

Podczas rozwodów często wychodzi się z propozycją pozbawienia praw rodzicielskich jednej ze stron. Niestety decyzja ta nie zawsze jest słuszna. Po latach można odwoływać się od tej decyzji i starać się o odzyskanie praw rodzicielskich. Ważne jest by w takiej sytuacji zwrócić się o pomoc do kancelarii, która ma duże doświadczenie w tego typu sprawach i nie bronić się samemu.

W takiej sprawie potrzebna jest fachowa pomoc, dzięki której można uzyskać wiarygodne fakty oraz argumenty przemawiające za poprawą strony, której odebrano prawa oraz argumentami, że osoba ta jest w tym momencie zdolna do tego by uczestniczyć w życiu dziecka i wspierać je w odpowiednim rozwoju. Ważna jest także stabilizacja finansowa oraz ogólne wywiązywanie się z obowiązków państwowych. Dobrze poprowadzona obrona w takiej sprawie jest podstawą do tego by odzyskać możliwość widywania dziecka oraz praw do opieki, jak i uczestniczenia w jego życiu. Sprawy tego typu powinny być prowadzone przez specjalistów.

Podobne wpisy